۱ – مصرف تنباکو و سوء مصرف الکل ریسک فاکتورهای بدخیمی های سروگردن شامل سایقه مصرف تنباکو یا سوء مصرف الکل و یا هردو می باشد. ریسک فاکتورهای بدخیمی های سروگردن در %۷۵ بیماران با سرطانهای سر و گردن (بغیر از تیروئید) موجود است. ۲ – سابقه رادیوتراپی یکی دیگراز ریسک فاکتورهای بدخیمی های سروگردن سابقه رادیوتراپی است. این نوع رادیو تراپی حدود ۵۰ سال قبل بصورت شایع برای درمان آکنه ، لوزه سوم و در حال حاظر برای سرطانهای سر و گردن استفاده می شود. ۳ – عفونت HPV دسته ای از بیماران هم بدون هیچ عامل خطری دچار سرطان سر و گردن می شوند که در تعدادی از این بیماران سابقه عفونت با پاپیلومای ویروسی یافته شده است، لذا بر این باور هستیم که کنسرهای لوزه و قاعده زبان می تواند ناشی از سابقه عفونت با ویروس HPV باشد. ۴ – کنسر تیروئید کنسر تیروئید در یکی از ده بیمار با ندول تیروئید یا گواتر اتفاق می افتد. این ارتباط در مردان،ندول ها با رشد سریع یا سابقه رادیوتراپی بیشتر است. ۵ – سابقه ژنتیکی در نهایت سابقه کنسر سر و گردن در اعضای خانواده باعث افزایش چهار برابری ریسک ابتلا به این نوع سرطان میگردد ولی در مجموع ۱۵ تا ۲۰ درصد بیماران سر و گردن سابقه خانوادگی دارند که نشان می دهد اکثر بیماران سابقه خانوادگی ندارند.